Ban lãnh đạo
 • Đinh Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978385198
  • Email:
   hanhttym@gmail.com
 • Đặng Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0932254424
  • Email:
   dqvinhaym@gmail.com
 • Vũ Xuân Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987665335
  • Email:
   xuantienymb@gmail.com

Bản quyền © TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN MÔ

Địa chỉ: Thôn Nam Thành - Xã Yên Phong - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 02293.869.109

website: trungtamyenmo.edu.vn