Ban lãnh đạo
 • Phạm Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984658988
  • Email:
   huyphamquoc2008@gmail.com
 • Nguyễn Đức Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí tư đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01636683687
  • Email:
   ductungvl@gmail.com

Bản quyền © TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN MÔ

Địa chỉ: Thôn Nam Thành - Xã Yên Phong - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 02293.869.109

website: trungtamyenmo.edu.vn