Ban lãnh đạo
 • Đào Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0985720612
  • Email:
   daophuong2508@gmail.com
 • Đinh Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01213149615
  • Email:
   dinhthingatt@gmail.com

Bản quyền © TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN MÔ

Địa chỉ: Thôn Nam Thành - Xã Yên Phong - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 02293.869.109

website: trungtamyenmo.edu.vn