Ban lãnh đạo
 • Đặng Thị Miện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01668898336
  • Email:
   dangbui123@gamil.com
 • Nguyễn Hữu Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975.255.923
  • Email:
   huuhao211@gmail.com
 • Đỗ Ngọc Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính tổng hợp
  • Điện thoại:
   01686647082

Bản quyền © TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN MÔ

Địa chỉ: Thôn Nam Thành - Xã Yên Phong - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 02293.869.109

website: trungtamyenmo.edu.vn